Welkom op de website van De Garantiewaarborg

De Garantiewaarborg is een dienstverlenende organisatie die zich in hoofdzaak richt op het tot stand brengen van ‘bouwcontracten’ voor de nieuwbouw van woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen, maar ook op projecten waarin ’wonen en werken’ samenkomen.

Een ‘bouwcontract’ is een combinatie van tekeningen, bouwomschrijving en een aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden. Met een, daaraan toegevoegde, garantie- en waarborgregeling van De Garantiewaarborg wordt er aan de consument meer garantie verstrekt dan in het Burgerlijk Wetboek is voorzien. De aannemer garandeert ná de oplevering de gehele woning voor de wettelijke termijnen (maximaal 20 jaar!) en op -nader benoemde onderdelen- voor een kortere periode variërend van 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar. Een garantie- en waarborgregeling geeft toegevoegde waarde aan het ‘bouwcontract’.

De Garantiewaarborg is dé garantieverstrekker die zorg draagt voor de waarborgen voortvloeiende uit het garantie- en waarborgcertificaat dat aan iedere opdrachtgever individueel wordt verstrekt. Het certificaat -en de toepassing van een garantie- en waarborgregeling van De Garantiewaarborg- geeft de opdrachtgever een zorg minder en de zekerheid dat de verplichtingen van de ‘bouwer’ worden nagekomen.

Om voor deze dienstverlening in aanmerking te komen dient de ondernemer als deelnemer te zijn geregistreerd. Deelname staat open voor ondernemers die zelfstandig het ‘bouwbedrijf’ uitoefenen en voldoen aan het Reglement van inschrijving, c.q. de acceptatievoorwaarden waarmee algemene eisen worden gesteld aan de kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en deskundigheid.

De Garantiewaarborg verstrekt daartoe een keurmerk en een oorkonde aan de ondernemer ten bewijze van het lidmaatschap. Een zeker fundament om op te bouwen.

De Garantiewaarborg maakt zelfstandig de risicoanalyse van het te realiseren project, van de ondernemer en de technische uitvoerbaarheid. Is daarbij ook de ‘vraagbaak’ voor opkomende vragen betreffende de regelgeving, en gaat -zo nodig- over tot een inspectie van de bouwplaats. Ook de ‘organisatie’ van een ongecompliceerde geschillenregeling en advisering inzake de oplevering zijn taken die voor De Garantiewaarborg vanzelfsprekend zijn.

Met de allesomvattende dienstverlening van De Garantiewaarborg hebben aannemers, bouwbedrijven, onderaannemers, projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties, kopers en opdrachtgevers grote voordelen om in een gereguleerde samenwerking, de nieuw- c.q. verbouwprojecten in goede harmonie en met wederzijdse tevredenheid tot stand te brengen.

Geďnteresseerd? De volgende pagina’s beantwoorden al uw vragen!