Keurmerk en logo ‘De Garantiewaarborg®’ geïntroduceerd in de bouwmarkt

Vanuit verschillende disciplines is gewerkt aan criteria waaronder de inschrijving van een ondernemer als deelnemer van een garantie-instelling zoals GIW, SGWN, Bouwgarant zou kunnen worden voortgezet. Daartoe zijn er initiatieven genomen om te komen toe een vorm van standaardisering van acceptatiecriteria met betrekking tot de technische kwaliteit van de ondernemer en de financiële gegoedheid. Daarbij spelen ook de klanttevredenheid en de communicatieve vaardigheden een rol. De Garantiewaarborg heeft deze initialen ondersteund en vorm gegeven in geheel nieuwe regelgeving geheel passend bij de laatste ontwikkelingen.

De inschrijving als deelnemer bij De Garantiewaarborg staat open voor ondernemers die ‘bouwers’ zijn en voldoen aan het Reglement van Inschrijving. Het lidmaatschap van een maatschappelijk organisatie is een pré maar geen must.

Toetsingscriteria hebben betrekking op kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en deskundigheid, waarbij ‘maatwerk’. Is de inschrijving als deelnemer een feit zal het keurmerk De Garantiewaarborg aan de markt kenbaar worden gemaakt.

Ten bewijze van de acceptatie onder het keurmerk zijn inmiddels via SGWN aan ondernemers de eerste oorkonden verstrekt die al menig directiekantoor sieren. Voor de consument een teken dat de ondernemer ‘vakbekwaamheid en deskundigheid’ als uitgangspunt neemt voor ‘klantgericht bouwen’.

Lochem, 1 januari 2006