Bouw van ecologische woningen door De Garantiewaarborg voortgezet

Na een alarmerend telefoontje vanuit haar vakantieadres ‘er is blijkbaar wederom stagnatie op de bouwplaats en ik maak me toch wel echt zorgen’ was er voor De Garantiewaarborg voldoende aanleiding om de bouwplaats in Hellevoetsluis snel op te zoeken. Daar werd spoedig duidelijk dat er inderdaad ‘problemen’ waren. Medewerkers spraken over achterstallig loon en onderaannemers die dreigden de bouwplaats te verlaten. Voldoende signalen dat hier voor De Garantiewaarborg ‘werk aan de winkel’ was.

Na een gesprek met de aannemer was duidelijk dat het ‘voorbij’ was. Insolventie in de zin van de garantie- en waarborgregeling en voor de kopers het moment om de certificering in te roepen. Dan volgt een stadium van inventarisatie, ontbinding van overeenkomsten, inschakelen van een ‘nieuwe’ projectleider als aanspreekpunt voor de kopers, hernieuwde afspraken met onderaannemers en De Garantiewaarborg als opdrachtgever c.q. contractpartner voor de verdere realisatie van het project.

Met recht een prestatie van formaat met grote waardering van de kopers. Op deze wijze is de vertraging in de bouw beperkt gebleven en zijn de woningen enkele maanden later -vrijwel binnen de overeengekomen bouwtijd- opgeleverd.

De kopers hebben hun dank uitgesproken, zonder -noemenswaardige- meerkosten hebben zijn de woning (af)gebouwd zien worden. De nachtmerrie was voorbij.

Een bos bloemen bij de oplevering en vervolgens napraten over de hachelijke ervaring. Zonder certificering van De Garantiewaarborg zou het voor deze kopers zeker anders afgelopen zijn.

Wederom een bewijs dat op het ‘fundament van De Garantiewaarborg’ goed gebouwd kan worden.

Lochem, 1 mei 2010