Standaard termijnregeling gewijzigd naar BW

In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:767) is opgenomen dat het niet is toegestaan dat ‘van een opdrachtgever een vooruitbetaling op de aanneemsom wordt gevorderd’. Ingeval van de termijnregeling -zoals deze destijds door de overheid zelve werd voorgeschreven- (en dus al jaren door garantie- instellingen wordt gehanteerd) is zulks strijdig. Een termijn van 10% bij start bouw, 20% na het leggen van de begane grondvloer resulteert in een feitelijke vooruitbetaling van de aanneemsom.

De Garantiewaarborg ziet hierin strijdigheid met het BW en heeft gezocht naar een compromis. De contractsom voor de bouw van een woning omvat de bouwkosten čn bijkomende kosten, zoals het honorarium van de architect en de constructeur, de bouwleges en wellicht ook al kosten van overige adviseurs, b.v. de notaris. Kosten die de aannemer dus al maakt in de voorbereiding van het project.

In de nieuwe termijnregeling van De Garantiewaarborg is de contractsom gesplist. De bijkomende kosten worden in een viertal termijn -na rato van het werk- betaalbaar gesteld.

De bouwkosten omvatten een aantal betalingstermijnen opgesplitst naar -voor de consument goed zichtbare- standen van het werk. De eerste en laatste bouwtermijn bedragen elk 5% van de bouwkosten. De overige termijnen -afhankelijk van het woningtype en het bouwsysteem- variëren elk van 7,5 tot max. 15% van de bouwkosten.

De eerste bouwtermijn is eerst betaalbaar indien de opdrachtgever het garantie- en waarborgcertificaat van De Garantiewaarborg in bezit heeft. De laatste bouwtermijn wordt betaalbaar gesteld bij de oplevering van de woning, waarbij de 5% zekerheidstelling (sectie II van het certificaat) eerst eindigt drie maanden na het tijdstip van de oplevering, dan wel nadat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Met deze wijziging in de standaard termijnregeling wordt voor de consument meer zichtbaar gemaakt wat de bouwkosten zijn en welk bedrag de ondernemer aan bijkomende kosten al direct aan derden is verschuldigd. Een heldere visie van De Garantiewaarborg die door velen wordt gewaardeerd.

Lochem, 1 januari 2016