Het garantie- en waarborgcertificaat en de financieringsinstelling

Vanzelfsprekend stelt een financieringsinstelling voorwaarden aan het verstrekken van een hypotheek. Deze voorwaarden verschillen en met de komst van buitenlandse aanbieders en internetfinanciering is er voldoende keuzevrijheid voor de consument.

De consument en zijn financieel adviseur zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de financieirng en komen soms toch nog voor verrassingen te staan.

Dat voorval heeft er onlangs toe geleid dat De Garantiewaarborg door een ondernemer werd benaderd. De afspraken voor de bouw van de woning waren gemaakt en de financiering voor de bouw was geregeld, althans aan de gebruikelijke voorwaarden was door de opdrachtgever voldaan. De financieel adviseur had zijn werk gedaan, er was een positief bericht van de financieringsinstelling en de rest zou een administratieve afhandeling zijn.

Dan volgt een week voor notarieel transport een telefoontje van de financieringsinstelling die alsnog de mening was toegedaan dat bouwen met een certificaat toch wel een vereiste is voor het verstrekken van de financiering. Dit ondanks het feit dat de architect in het UAV- bestek wel allerlei garantievoorwaarden had opgenomen. Ook voorzag de betalingsregeling in bouwtermijnen naar productie onderhanden werk. Toestemming voor dit ‘bouwcontract’ werd door de financieringsinstelling niet gegeven.

Een telefoontje naar De Garantwaarborg bracht de oplossing. Wat zijn de mogelijkheden en kan er binnen een week voor certificering van het project zorg gedagen worden?

Vanzelfsprekend, en dan maar direct aan de slag. Een afspraak bij de ondernemer, tezamen met de opdrachtgever en de architect was snel gemaakt. De ondernemer werd gescreend, er waren voldoende referenties en contra- garanties en de architect was bereid om het UAV- bestek te beperken tot de werkomschrijving.

Er kwam binnen enkele dagen een ‘nieuw’ bouwcontract tot stand op basis van de modelovereenkomst, de algemene voorwaarden en de garantie- en waarborgregeling van De Garantiewaarborg. Het project is door De Garantiewaarborg gecertificeerd en aan de financieringsinstelling werd afschrift gezonden van het ‘bouwcontract’ en het op naam van de opdrachtgever afgegeven garantie- en waarborgcertificaat.

De financiering werd verstrekt, de bouwkavel notarieel geleverd en de bouw gestart. Voor de opdrachtgever (en de aannemer) een week van spanning en voor De Garantiewaarborg dagelijks werk. Het fundament voor het bouwen met een verzekerde garantie was gelegd.

Lochem, 1 juli 2017