Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Er komt nieuwe wetgeving voor het bouwen die nog al wat gevolgen heeft voor de traditionele wijze van vergunningverlening. Deze wet is opgesteld om de verantwoordelijkheid op de kwaliteit van gebouwen van gemeenten naar een andere onafhankelijke partij te verleggen. Van het bekende bouw- en woningtoezicht gaan we naar een systeem van 'bouwen onder kwaliteitsborging'. Daarnaast worden er in het Burgerlijk Wetboek aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op de (financiŽle) zekerheidstelling en de aansprakelijkheid van de bouwer voor gebreken. Het speelveld waarop de stichting al jarenlang actief is middels de afgifte van garantie- en waarborgcertificaten aan consumenten ingeval in de bouwcontracten een garantie- en waarborgregeling van toepassing is verklaard. Een update van deze regelgeving is in bewerking. Deze zal naast aanpassing van de garantieregeling en financiŽle zekerheidstelling ook voorzien in de wettelijke informatieplicht die nŠ de invoering van de Wkb voor de bouwer zal gaan gelden.

Lochem, 1 juli 2020