Welke partijen gaan een rol spelen in de Wkb

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) steeds dichterbij komt is het goed om stil te staan bij de verschillende partijen die in het 'nieuwe' systeem een rol van betekenis gaan spelen. Eerst is daar de toelatingsorganisatie (TLOKB), een zelfstandig bestuursorgaan die controle/ toezicht gaat oefenen op de uitvoering en de werking van de Wkb. Vervolgens zijn er instrument- aanbieders die een systeem ontwikkelen om de bouwkwaliteit te toetsen, te bewaken en te monitoren. De derde partij zijn de kwaliteitsborgers die conform het 'instrument' het bouwwerk toetsen aan de eisen. Is dat het geval dan wordt bij de gereedmelding een verklaring voor het 'bevoegde gezag', de gemeente afgegeven. Een initiatief tot de ontwikkeling van een 'instrument' is recentelijk door de Stichting genomen. Daartoe zijn de wettelijke bepalingen geanalyseerd en bewerkt tot toetsings- en controlemomenten, gevolgd door een technische uitwerking, leidende tot een risicoanalyse en een borgingsplan.

Lochem, 1 september 2020