Instrument Kwaliteitsborging KGW toegelaten in proefprojecten Wkb

Door de (voorlopige) toetsingscommissie is het Instrument Kwaliteitsborging KGW van de stichting beoordeeld en getoetst aan de wettelijke bepalingen. Voornoemd instrument is per 1 december 2020 toegelaten voor toepassing in proefprojecten. Het Instrument Kwaliteitsborging KGW is door de commissie toegevoegd aan de lijst van -voor proefprojecten- toegelaten instrumenten zoals vermeld op de website van de Stichting IBK opgenomen. Informatie over het instrument, het gebruik door kwaliteitsborgers en de toelating van kwaliteitsborgers wordt op de website www.instrument-kgw.nl opgenomen.

Lochem, 1 december 2020