Proefprojecten worden opgestart

Onder toepassing van de garantie- en waarborgregeling in een bouwcontact voor kavelbouw wordt binnenkort gestart met de bouw van een woning waarbij de ondernemer naast zijn informatieplicht en financiŽle zekerheidstelling het project zal uitvoeren als ware de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) integraal van toepassing. Voor een dergelijk proefproject is medewerking van de gemeente vereist alsmede dient de kwaliteitsborger te beschikken over een licentie waarmee het is toegestaan om het Instrument Kwaliteitsborging KGW te hanteren. Aan deze voorwaarden is voldaan. Het project staat onder supervisie van de instrument- aanbieder, is als proefproject aangemeld, zal als zodanig worden gemonitord en middels de evaluatie komt een goed beeld naar voren over de toepassing en uitvoering van de wet. Meer informatie over de voortgang kan men via www.instrument-kgw.nl volgen.

Lochem, 1 januari 2021