PotentiŽle kwaliteitsborgers kunnen zich binnenkort melden voor proefprojecten

Hoewel het Instrument Kwaliteitsborging KGW is ontwikkeld vanuit de gedachte dat het een waardevolle bijdrage zal leveren voor de dienstverlening naar onze deelnemers is dit geen exclusieve bevoegdheid. Doelstelling van de organisatie is het bevorderen van een goede kwaliteit van nieuw te realiseren bouwwerken, waaronder begrepen woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen. Uiteraard ook in geval sprake is van verbouwingen ten aanzien van deze gebouwen. Deze doelstelling heeft sterke raakvlakken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Onze dienstverlening is vanouds gericht op plantoetsing, advisering en steekproefsgewijze bouwplaatscontroles. Het ligt dan voor de hand om niet- deelnemers c.q. potentiŽle deelnemers ook in de gelegenheid te stellen om via de betrokken kwaliteitsborger het Instrument Kwaliteitsborging KGW in proefprojecten te hanteren. PotentiŽle kwaliteitsborgers kunnen daartoe rechtstreeks contact opnemen om een licentie te verkrijgen dan wel zich melden bij de overkoepelde organisatie die hen bij de begeleiding en het opstellen van een borgingsplan van dienst kan zijn. Meer informatie kan men op www.instrument-kgw.nl vinden.

Lochem, 1 februari 2021